Olika jämförelsegrunder

Insändaren från en “engagerad och orolig förälder” som publicerades i Katrineholms-Kuriren och kkuriren.se den 21 augusti har väckt en hel del diskussioner efter vad jag hört. Det har också givit reaktioner på insändarsidan. I onsdags bidrog signaturen “Gymnasielärare i SVA” med intressanta synpunkter och lärarna på Nyhemsskolan i Katrineholm får mycket beröm för att “de är engagerade, kunniga och hittar alltid olika pedagogiska metoder för att få eleverna att lyckas”.
Men arbetet har inte givit det resultat som önskats.
Men enligt insändaren är det inte så konstigt och jag fått uppfatningen att det är som att blanda äpplen och päron. Jämförelsegrunderna mellan skolorna blir väldigt olika.
“Statistiken sammanställs ofta tillsammans med andraspråkselevernas kunskaper och visar inte enbart infödda elevers kunskapsinhämtning. Andraspråkseleverna har en sämre måluppfyllelse än våra svenska lever.”
Insändaren tar också upp hur ordförrådet ökar i olika åldrar. En spännande beskrivning som jag gärna rekommenderar att flera läser.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

20 + 2 =