Vråkruka eller…?

Det har varit mycket snack och lite verkstad när det gäller lösningen vid rondellen vid nya genomfarten vid Glysas grav. Pratet, eller snarare skrivandet, har varit via ett antal insändare i Katrineholms-Kuriren och på kkuriren.se. Kulturförvaltningen i Katrineholm ansvarar för att det ska bli snyggt i rondellen. En tävling ska utlysas.

I dag skriver Kjell Arne Persson, ordförande i Föreningen Vrå Folket om rondellen och är upprörd över att inget hänt.

På ett tidigt stadium försökte föreningen lobba för att det vore lämpligt med att ha en utsmyckning med anspelning på Vråkrukan. Hittills har de inte blivit bönhörda. Men kanske får de sin vilja igenom om det inte gått prestige i frågan. Men det tror jag inte.

Som Kjell Arne Persson skriver i dagens insändare så så har vi fått vänja oss vid plåtgrisar, de är faktiskt fina, och nu senast glassgubbar, inte lika fina – även om glassen är god.

Det har nu gått drygt ett år sedan förbifarten invigdes. Så kanske, kanske att det finns något i rondellen till 2-års jubiléet.

 

One thought on “Vråkruka eller…?

  1. Fadäserna kring utsmyckningen vid “Glysas Grav”.
    Prestige eller inte – det riktigt beklagliga är att kommunens chefs-tjänstemän (och dessutom Politiskt ansvarig Cecilia Björk (S)), fullständigt och nonchalant försatte chansen att “spara” massor av pengar. Om man för drygt 1½ år sedan hade “tänkt lite längre”, skulle hela kostnaden för utsmyckningen ha varit finansierad. Trafikverket stod beredd att ta denna kostnad, eftersom det fanns ett överskott på ca 80 miljoner i projektet “Östra förbifarten”. Vid det enda tillfälle som givits oss (Föreningen Vrå Folket) till någon typ av samråd kring frågan, fick vi bara veta att; “Det här sköter vi hos kommunen”. Och hur blev det sedan skött ???

    Anmäl kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

4 × två =