“Denna inställning är häpnadsväckande”

Ja, rubriken kunde du läsa på fritt i Katrineholms-Kuriren och på kkuriren.se i dag. Det var katrineholmaren Christer Sävblom som röt till mot länsstyrelsen. Skälet var att den på uppdrag av Naturvårdsverket riskklassat bostadsområden där det tidigare legat handelsträdgårdar.
På nyhetsplats i dagens Katrineholms-Kuriren kan man läsa om detta och att hitta någon ansvarig för de riskklassade handelsträdgårdarna.
Många tomter har bedömts på en skala från 1 till 4. Den lägsta siffran utgör den största miljörisker.
När det gäller riskklasserna 1 och 2 kan det finnas statliga medel att söka. Det gäller dock inte de två andra riskklasserna.
Tre kriterier skulle ligga till grund, arkivstudier, platsbesök och kontakter med personer som har kännedom om sakförhållandena.
Men enligt Sävblom har länsstyrelsen på grund av resursbrist och tidsbrist inte använt kriterierna som bedömninsgrund utan endast klassat områden där det legat handelsträdgårdar som miljöbrott.
Han hade också fått uppgiften från länsstyrelsen att det var respektive fastighetsägare som skulle bevisa att länsstyrelsen hade fel.
Sävblom hänvisar att detta förfarande strider mot svensk rättsuppfattning att bevisbördan är den omvända.
För det är klart att tomterna bli mindre värda genom att de riskklassats. Har det dessutom skett på lösa boliner så är det mycket anmärkningsvärt.
Det tar säkert inte slut här utan kommer att bli ytterligare vändor i rättsmaskineriet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

arton − 14 =