Krister Wistbacka reagerar

Krister Wistbacka (FP), ledamot i kultur- och turismnämnden, reagerar i dagens Katrineholms-Kuriren över ett bidrag som Katrineholms Islamiska kulturförening fått i hyresbidrag till sin moské. Beloppet det handlar om är 220 000 kronor.
Wistbacka anser det vara fel och skriver bland annat: “För min del anser jag det rimligt att driften av moskén i Katrineholm finansieras på motsvarande sätt som andra konfessionella lokaler, det vill säga med avgifter, eventuella gåvor etcetera från medlemmarna. Inom Katrineholms kommun finns uppskattningsvis, ett 20-tal gudstjänstlokaler. Att kommunen skulle bedöma att huvudmännen till dessa är berättigade till årliga kommunala bidrag får anses helt orimligt.”
Wistbacka hävdar att majoriteten inte redovisat för honom eller de övriga reservanterna varför man frångått det vanligtvis tillämpade principen att inte bevilja kommunala bidrag till religiösa organisationer.
Sammanträdet var den 17 februari. Vid samma beslutstillfälle beslutades om Särskilt kulturstöd till ytterligare föreningar. Katrineholms Islamiska kulturförening hade ansökt om 230 000 kronor.
I beslutet om bidragen deltog: Cecilia Björk (S), Christoffer Öqvist (M), Krister Wistbacka (FP), Stefan Blomkvist (S),
Solbritt Eriksson (S), Marianne Tronelius (S), Johan Eklöf (M), Gunnel Malm-Bask (V), Kenneth Malm (SD), Robert Bergendorff (S), och Jessica Andersson (FP).
Under överläggningarna yttrade sig Cecilia Björk (S), Kenneth Malm (SD), Krister Wistbacka (FP), Jessica Andersson (FP), Gunnel Malm-Bask(V) och Ami Rooth (MP).
Krister Wistbacka (FP), Jessica Andersson (FP) och Kenneth Malm (SD) reserverade sig mot beslutet att bevilja Katrineholms Islamiska kulturförening bidraget.
Nu är frågan: Kommer beslutet att överklagas?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

sex + fyra =