Återförstatliga skolan

Återigen är skolan som arbetsmiljö, för barn och vuxna, på tapeten. Nu vill Astma och Allergiförbundet se att kommunerna kan söka ett statligt stöd för att förbättra skolornas inomhusmiljö.

Efter alla rapporter och inlägg om skolornas bristande ventilation och elevernas ovilja att besöka toaletterna på grund av hur de ser ut talar sitt tydliga språk – skolornas miljö måste tas på allvar och kraftigt förbättras.

Med det sagt undrar jag varför den kommunala skolan ska få statliga medel. När kommunerna inte lyckas hålla uppe statusen på läraryrket och pressa upp lönerna går staten in med ekonomiska medel (som fortfarande inte alla kommuner sökt), och när nu miljön brister ska återigen staten rädda den kommunala verksamheten. Kan vi helt enkelt inte landa i att skolan borde återförstatligas?

För att varje barn och ung ska få rätt till en god start i livet med en bra utbildning behövs kompetenta lärare och goda miljöer för inlärning. Var du än bor i landet ska du ha samma chans till en bra start och det är just det staten försöker se till nu genom att stötta upp den kommunala verksamheten. De har ett övergripande ansvar men det vi ser gång på gång är att kommunerna brister i att driva skola så varför tar det emot för så många att säga det rakt ut?

Låt staten ta över ansvaret över skolan.

Jessica Andersson
Unga Folkpartiet

Läs mer

Vi gör barnen en björntjänst genom att ta bort läxorna

Förra veckans skoldebatt tog avstamp i att Hallstahammar tillsatt en utredning om huruvida kommunen ska ta bort läxorna för skolbarnen. Vänsterpartiet och socialdemokraterna i kommunen driver frågan och självklart kunde inte Folkpartiet och utbildningsministern Jan Björklund låta detta passera okommenterat.

Björklund kommenterade bland annat det faktum att kommunpolitiker inte borde få detaljstyra skolan genom att förbjuda pedagogiska tillvägagångssätt. Är det inte mer rimligt att läraren som är med barnen i klassrummet gör bedömningen om huruvida barnen ska få med sig uppgifter hem eller inte? Jag anser det.

Med det som utgångsläge så hoppas och tror jag att lärarna ser vikten av läxorna. Att övning ger färdighet och att repetition är kunskapens moder är ordspråk som fortfarande står starka. Att lägga tid i skolan på att öva färdigheter så som läsning eller multiplikationstabeller är enligt mig slöseri på värdefull undervisningstid som läraren kan leda. Övningar som dessa gör sig därför bra att göra utanför klassrummet, hemma, på fritids eller på läxhjälpen.

Det viktigaste argumentet som vi ofta glömmer tycker jag är att läxorna gör att barnen själva måste reflektera kring hur hen lär sig eller att bara ta eget ansvar. Barnet hamnar i situationer där hen kommer prova sig fram genom att till exempel studera med musik, sitta i tysta rum eller säga övningarna högt för sig själv. Det är alltså ett utmärkt tillfälle för barnet att lära känna sig själv för fortsatt inlärning både i och utanför skolan.

Ansvarsaspekten är heller ingen liten detalj. När eleven får en uppgift måste hen uppskatta hur långt tid den kommer ta att göra, vilken dag som passar sig bäst för arbetet och att sedan finna självdisciplinen att utföra arbetet innan den utsatta inlämningstiden. Det är livskunskap för att i framtiden kunna utföra högre studier, sköta ett arbete eller vilket annat uppdrag som helst.

Vi gör således barnen en björntjänst genom att ta bort deras läxor. Att ställa krav är att bry sig.

Jessica Andersson
Unga Folkpartiet

Läs mer

Fler än väntat tror på sommarskolan

Måndagen den 16 juni startar sommarskolan på Perrongen, lokstallarna, i Katrineholm. Det räknades med 20-30 elever men till allas stora förvåning är det nu 85 elever anmälda i ämnena svenska, engelska och matematik från årskurserna 6, 7 och 8. Detta bör självfallet ses som en stor framgång för sommarskolan och som en god chans för eleverna, men måste också ses som ett litet varnande finger för skolan.

Vad är det som gör att så många inte når sina mål under ordinarie termin i skolan?

Jessica Andersson
Unga Folkpartiet

 

Läs mer

Ja till nationella prov, men rätta dem centralt

De senaste skolmånaderna har de nationella proven varit i stort fokus på Sveriges och Katrineholms skolor. Den kvalitetsgranskning som görs av elevers kunskaper, och framförallt av skolors förmågor att lära eleverna det som står i läroplanen, anser jag i grund och botten vara ett gott sätt att kontrollera att alla elever får rätt till samma utbildningsnivå oavsett var i landet man bor och oavsett om man studerar på kommunal- eller friskola. Vad är då problemet?

Problemet är att de sista månadernas undervisningskvalité drastiskt försämras. Problemet är inte så mycket att det tar tid av eleverna att skriva proven, som det är att lärarna sedan måste rätta dem. Rättningsarbetet tar skoltid vilket innebär att eleverna i sin tur får vikarie. Detta är i sig inget problem om det inte vore så att vikarierna många gånger saknar lärarutbildning och att personen i fråga inte vet var den röda trådens ände landade senast.

Den sista tiden i årskurs 3 och 6 är tid för förberedelser för ett nytt skolstadie där byte av lärare och upplägg av undervisningen är aktuellt. Att i den tiden ta bort personen i fråga som känner eleverna bäst, både skolmässigt men oftast också socialt, är således en otrygghet och en försämring av undervisningskvalitén.

Andra har sagt det förr men jag säger det igen – rätta de nationella proven centralt. Låt skolorna skicka in sina prov till skolverket som i sin tur skickar ut dessa till lärare som har som uppdrag att rätta proven. Detta ger en säkrare bedömning, det ger eleverna mer tid med sin ordinarie lärare, och det gör att lärarna får ägna sitt åt de som de är allra bäst på och kvalitén i skolan behöver då inte dippa på grund av kvalitétsgranskningen.

Alla elever har rätt till en god utbildning, så behåll därför de nationella proven men lägg rättningen centralt.

Jessica Andersson
Unga Folkpartiet

Läs mer

Hip hop- och reggaefestivalen

Igår, lördag, hölls hip hop- & reggaefestival på Djulö i Katrineholm. En av de stora dragplåsterna var Kartellen där Sebbe Staxx är frontfigur. Sebbe har på senaste tiden inte bara hörts i samband med sin musik utan också dina politiska ställningstaganden. Han sympatiserar med västern och även med vissa värderingar som extremvästern står för. Staxx har bland annat uttryckt sitt stöd för Revolutionära Fronten (RF) (Uppdrag granskning) som använder våld mot människor som står för värderingar som de arbetar mot.

RF filmar sina aktioner och Kartellen har valt att använda dessa klipp i sin video “underklassmusik”. Som tack för klippen ställde Sebbe upp med att hålla RFs flagga på deras hemsida. När Sebbe Staxx sympatiserar med RF som har medlemmar som gjort sig skyldiga till olaga hot och misshandel, då känner jag att min lust för stödja hans musik och delta på festivalen kraftigt avtar trots att initiativet till festivalen är fantastiskt och passar min musikstil precis.

När jag hör bland många andra exempel att lokalpolitikern Rebaz Sanar från Torshälla bär överfallslarm efter att ha blivit hotad ev en RF-medlem växer avsmaken och ilskan mot vänsterextremismen och för människor som ställer upp på deras politiskt motiverade våld. Killen i RF dömdes för ofredande och olaga hot, Sanar får omvärdera sitt politiska engagemang efter egen trygghet och Sebbe Staxx håller stolt upp RFs flagga. Där någonstans väljer jag bort hip hop- & reggaefestivalen.

Om vi tror att vi kan bortse från politik i vår vardag misstar vi oss kraftigt, eller kanske lurar vi oss själva att det inte hör ihop av egen bekvämlighet. Politik är värderingar och jag vill alltid stå upp för vad jag tror på, om det så handlar om ishockey-VM i Vitryssland, OS i Sotji, vinnaren eller värdlandet av Eurovision Song Contest. Vi får inte blunda när länder eller musiker tillåts profilera sig eller tjäna pengar på evenemang där grundläggande mänskliga rättigheter inte efterlevs. Det är vår skyldighet, eftersom det drabbar verkliga människor. Vi måste orka hålla ögonen öppna och simma i den riktningen vi anser är rätt, trots att det smidigaste är att flyta med strömmen.

Politik är inte en egen bubbla utanför vårt samhälle. Politiken är vårt samhälle, och därför gick inte jag på Katrineholms hip hop- & reggaefestival.

Jessica Andersson
Unga Folkpartiet

Läs mer