Ja till nationella prov, men rätta dem centralt

De senaste skolmånaderna har de nationella proven varit i stort fokus på Sveriges och Katrineholms skolor. Den kvalitetsgranskning som görs av elevers kunskaper, och framförallt av skolors förmågor att lära eleverna det som står i läroplanen, anser jag i grund och botten vara ett gott sätt att kontrollera att alla elever får rätt till samma utbildningsnivå oavsett var i landet man bor och oavsett om man studerar på kommunal- eller friskola. Vad är då problemet?

Problemet är att de sista månadernas undervisningskvalité drastiskt försämras. Problemet är inte så mycket att det tar tid av eleverna att skriva proven, som det är att lärarna sedan måste rätta dem. Rättningsarbetet tar skoltid vilket innebär att eleverna i sin tur får vikarie. Detta är i sig inget problem om det inte vore så att vikarierna många gånger saknar lärarutbildning och att personen i fråga inte vet var den röda trådens ände landade senast.

Den sista tiden i årskurs 3 och 6 är tid för förberedelser för ett nytt skolstadie där byte av lärare och upplägg av undervisningen är aktuellt. Att i den tiden ta bort personen i fråga som känner eleverna bäst, både skolmässigt men oftast också socialt, är således en otrygghet och en försämring av undervisningskvalitén.

Andra har sagt det förr men jag säger det igen – rätta de nationella proven centralt. Låt skolorna skicka in sina prov till skolverket som i sin tur skickar ut dessa till lärare som har som uppdrag att rätta proven. Detta ger en säkrare bedömning, det ger eleverna mer tid med sin ordinarie lärare, och det gör att lärarna får ägna sitt åt de som de är allra bäst på och kvalitén i skolan behöver då inte dippa på grund av kvalitétsgranskningen.

Alla elever har rätt till en god utbildning, så behåll därför de nationella proven men lägg rättningen centralt.

Jessica Andersson
Unga Folkpartiet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

ett × fyra =