Vi gör barnen en björntjänst genom att ta bort läxorna

Förra veckans skoldebatt tog avstamp i att Hallstahammar tillsatt en utredning om huruvida kommunen ska ta bort läxorna för skolbarnen. Vänsterpartiet och socialdemokraterna i kommunen driver frågan och självklart kunde inte Folkpartiet och utbildningsministern Jan Björklund låta detta passera okommenterat.

Björklund kommenterade bland annat det faktum att kommunpolitiker inte borde få detaljstyra skolan genom att förbjuda pedagogiska tillvägagångssätt. Är det inte mer rimligt att läraren som är med barnen i klassrummet gör bedömningen om huruvida barnen ska få med sig uppgifter hem eller inte? Jag anser det.

Med det som utgångsläge så hoppas och tror jag att lärarna ser vikten av läxorna. Att övning ger färdighet och att repetition är kunskapens moder är ordspråk som fortfarande står starka. Att lägga tid i skolan på att öva färdigheter så som läsning eller multiplikationstabeller är enligt mig slöseri på värdefull undervisningstid som läraren kan leda. Övningar som dessa gör sig därför bra att göra utanför klassrummet, hemma, på fritids eller på läxhjälpen.

Det viktigaste argumentet som vi ofta glömmer tycker jag är att läxorna gör att barnen själva måste reflektera kring hur hen lär sig eller att bara ta eget ansvar. Barnet hamnar i situationer där hen kommer prova sig fram genom att till exempel studera med musik, sitta i tysta rum eller säga övningarna högt för sig själv. Det är alltså ett utmärkt tillfälle för barnet att lära känna sig själv för fortsatt inlärning både i och utanför skolan.

Ansvarsaspekten är heller ingen liten detalj. När eleven får en uppgift måste hen uppskatta hur långt tid den kommer ta att göra, vilken dag som passar sig bäst för arbetet och att sedan finna självdisciplinen att utföra arbetet innan den utsatta inlämningstiden. Det är livskunskap för att i framtiden kunna utföra högre studier, sköta ett arbete eller vilket annat uppdrag som helst.

Vi gör således barnen en björntjänst genom att ta bort deras läxor. Att ställa krav är att bry sig.

Jessica Andersson
Unga Folkpartiet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tolv + tretton =