Mobbning inte bara i skolan

I måndags skrev jag lite om mobbning med anledning av en insändare som publicerades i Katrineholms-Kuriren och på kkuriren.se. Enligt insändaren utsätts 65 000 barn i Sverige av mobbning.
Jag skrev då bland annat: “Redan om ett barn utsätts är det ett för mycket. Vad göra? Kom gärna med synpunkter om vad som görs och kanske också vad som inte görs. Fungerar det bra på skolorna i Katrineholm och Vingåker?
Eftersom inte kommentatorsfunktionen på bloggen fungerar för närvarande så går det bra att skriva mejl till mig under adress kurt.sjoblom@kkuriren.se

Sedan kom ju mobbningen på Lundsberg upp för diskussion. Det är naturligtvis helt oacceptabelt. Oavsett på inom vilka åldersgrupper i skolan som mobbningen förekommer är det naturligtvis förkastligt. Det får inte förekomma och måste stoppas. Men då gäller det att alla vuxna i skolan är på alerten och i stället inte blundar eller vänder sig bort.
Jag läste i går på Facebook där Katrineholms tidigare kommunalråd Jan Larson kommenterade det som hände på Lundsberg. Han skrev bland annat: “Det är synd om barn som måste vistas i en miljö där nollning är uttrycksättet för att äldre elever ska hålla yngre på plats och styra över dem med skräck.”
Vakna nu upp alla som är inblandade i skolan. Vi ska också ha klart för sig att mobbning inte bara är något som förekommer i skolan. Det finns på fritiden och det finns ute på arbetsplatser. I det senare fallet är det beklämmande eftersom det bara är vuxna där och det inte finns kurage nog hos ett antal att ta tag i problemet och säga ifrån. Oavsett om man mobbas av en arbetskamrat eller en chef. Den som mobbas måste ha hjälp och stöttning.

Läs mer

Modigt att erkänna

Modigt gjort att erkänna att man inte lyckats med uppdraget.
Den 21 augusti publicerade Katrineholms-Kuriren och kuriren.se ett inlägg på insändarsidan av “Engagerad och orolig förälder” uner rubriken “Vad beror det på”. Föräldern var oroad över att bara drygt hälften av eleverna i årskurs nio på Nyhemsskolan var godkända för gymnasiet.
I insändaren som publicerades i går medger förvaltningschef Helene Björkqvist, verksamhetscheferna Jörgen Rüdeberg och Anna Thörn samt rektorerna Pia Nygren och Tommy Modigh att man inte klarat uppdraget.
Men de ger inte upp utan tänker jobba vidare för att lösa frågan. Men det kanske behövs stöd, det behöver ju inte vara i form av mer pengar även om det kanske skulle bidra till en förbättring. Jag tror inte att det alltid är mer pengar till en verksamhet som inte fungerar, oavsett vad det är, som är lösningen på problemen.
Vad gör politikerna? Har inte sett bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg (S) ännu vässa pennan för att skriva en insändare i ämnet. Men det kanske kommer.
Eftersom inte kommentatorsfunktionen på bloggen fungerar för närvarande så går det bra att s riva mejl till mig under adress kurt.sjoblom@kkuriren.se

Läs mer

Olika jämförelsegrunder

Insändaren från en “engagerad och orolig förälder” som publicerades i Katrineholms-Kuriren och kkuriren.se den 21 augusti har väckt en hel del diskussioner efter vad jag hört. Det har också givit reaktioner på insändarsidan. I onsdags bidrog signaturen “Gymnasielärare i SVA” med intressanta synpunkter och lärarna på Nyhemsskolan i Katrineholm får mycket beröm för att “de är engagerade, kunniga och hittar alltid olika pedagogiska metoder för att få eleverna att lyckas”.
Men arbetet har inte givit det resultat som önskats.
Men enligt insändaren är det inte så konstigt och jag fått uppfatningen att det är som att blanda äpplen och päron. Jämförelsegrunderna mellan skolorna blir väldigt olika.
“Statistiken sammanställs ofta tillsammans med andraspråkselevernas kunskaper och visar inte enbart infödda elevers kunskapsinhämtning. Andraspråkseleverna har en sämre måluppfyllelse än våra svenska lever.”
Insändaren tar också upp hur ordförrådet ökar i olika åldrar. En spännande beskrivning som jag gärna rekommenderar att flera läser.

Läs mer

Rött och åter rött

I går skrev vi att trafikljusen visade fel i korsningen Vingåkersvägen-Mejerigatan i Katrineholm. Det är naturligtvis väldigt farligt och olyckor kan då lätt hända.
I morse när jag åkte till jobbet och åkte för ovanlighetens skull genom stan på Vasavägen var det ingen fara med trafiksäkerheten på det viset att ljusen inte fungerade. De fungerade men på ett irriterande sätt. Vi var tre bilar som åkte efter varandra och fick stanna vid varje ljus. Precis när vi kom fram så blev det rött vid alla fyra trafikljusen. Kanske kan man få ha en förhoppning om att ljusen justeras så att trafiken flyter jämnare.

Läs mer

Betongklumpar

Den 12 augusti publicerade vi en insändare om störande trafik på Malinbodavägen. Aina och Einar Jonsson räknade in 220 fordon på en timme. Österleden har blivit en bra förbindelse med Lövåsen. Då åker många Malinbodavägen i stället för att köra Industrigatan. Kanske skulle tafiken minska om man det blev så kallade bulor på Malinbodaplan, siade skribenterna.
“Slingerbanan” med betongklumparna har inte haft någon effekt på trafiktätheten. Knappast inte heller på hastigheten. Det körs fortfarande fort där, betydligt mer än den rekommenderade 30-kilometersgränsen.
Betongklumparna ser man lite varstans och tanken med dem är att få ner farten – hoppas jag.
På exempelvis Vinkelvägen i Strångsjö finns fyra betongklumpar utlagda. Men på det sätt som de är placerade hjälper det inte till att dra ner hastigheten. Det går att köra fort på den raksträckan och tyvärr är det ett antal personer som gör det. En översyn och omplacering av klumparna kanske kan få ner farten.

Läs mer

Hur hanteras mobbning?

Nu har skolan startat. I dag publicerar vi en insändare om ett problem som många drabbas av. Det handlar om mobbning och skriven av Johannes Lundström, medlem i Moderata ungdomsförbundet. Han uppger att cirka 65 000 barn runt om i Sveriges grundskolor blir mobbade. Och då ska vi vara på det klara med att mörkertalet är stort.
Säkert är det så att ett antal elever går med klumpar i magen varje dag de ska gå till skolan. Och säkert har föräldrar det också om de nu vet att dess barn är utsatt för mobbning.
Många skolor gör mycket och har fina mobbningsplaner och man har kamratstödjare. Det är gott så, men räcker det? Reagerar vi vuxna tillräckligt mycket? Reagerar de vuxna i skolan tillräckligt mycket?
Hur ofta går respektive skolor igenom sina mobbningsplaner och hur gör man för att diskutera detta med eleverna?
Svaret är naturligtvis att det inte fungerar om 65 000 barn utsätts. Redan om ett barn utsätts är det ett för mycket. Vad göra? Kom gärna med synpunkter om vad som görs och kanske också vad som inte görs. Fungerar det bra på skolorna i Katrineholm och Vingåker?

Läs mer

En stor besvikelse

Jag tycker om Henning Mankells berättarkost. Jag har läst hans kriminalromaner om Kurt Wallander med glädje. Under helgen läste jag det som skulle vara den sista med Kurt Wallander – Handen.
Det blev en stor besvikelse. Tydligen var det ett hastvek som Mankell skrivit för en utländsk tidning för ett antal år sedan. Nu dammade han av den och gav ut den, en bok på drygt 300 sidor.
Men på sidan 121 tog kriminalromanen slut. Därefter kom Wallanders värld där Henning Mankell berättade “hur det började, hur det slutade och vad som skedde däremellan”. Och därefter beskrev han alla personer som varit med under tiden i kriminlromanerna med Kurt Wallander i spetsen.
Eventuellt kommer Henning Mankell att skriva en eller två romaner med Kurts dotter Linda Wallander som huvudperson. Men då får man hoppas att Mankell tar det mer på allvar än den sista kriminalromanen om Kurt Wallander.

Läs mer

Päls eller inte päls?

Djurrättsaktivister brukar med jämna mellanrum kritisera uppfödningen av minkar, at de inte har ett värdigt liv och att de får sätta livet till för att människor vill ha pälsen från minken.
Uppfödning av mink för pälsens skull har pågått i många år. Jag minns när jag växte upp (det var många år sedan) och var hos min mormor och morfar. Då hade granngården en minkfarm. Och naturligtvis var man där och tittade. Inte för att jag är insatt i vilka regler som gällde då mot i dag men sannolikt är det en betydligt hårdare reglering av vad som gäller vid uppfödningen.
I dagens Katrineholms-Kuriren och på kkuriren.se så förklarar Johan Dalén, vd för svensk minknäring, vad det finns för regler för att ha minkfarm i Sverige.
Läs gärna synpunkter från båda sidor. Vad som är rätt eller fel är upp till dig som läsare att avgöra.

Läs mer

Nyttig skolmat

“Kräv hållbar mat till ditt barn genom att lämna in en blankett om specialkost till din kommun. Ange att ditt barn bara äter mat som producerats enligt Miljöstyrningsrådets baskrav av etiska skäl”. Det skriver tre Vingåkerspolitiker på Debatt i dag i Katrineholms-Kuriren och på kkuriren.se. De tre är Fredrik Appelgren (VTL), han är ordförande i VTL (Vägen till livskvalitet) och dessutom kommunfullmäktigeledamot. De två andra är Pernilla Hagberg och Kjell Rosen, båda miljöpartister och båda sitter i kommunfullmäktige.
Blir intressant att se hur Vingåkers kommun, och för den delen även andra kommuner, agerar om det kommer in en ström av ansökningar enligt debattörernas önskan när det gäller skolmaten.

Läs mer

Höll på att sätta i halsen

I går publicerade vi en insändare där en förälder höll på att sätta i halsen när personen läste den i Katrineholms-Kuriren. Där stod bland annat: “att av eleverna i Nyhemsskolan årskurs nio så är endast 53 procent godkända för gymnasiet (58 procent efter sommarskolan”.
Nu kräver föräldern svar av “kommunen, bildningsförvaltningen och rektorer”.
Blir spännande att se om politiker, någon tjänsteman på bildningsförvaltningen och rektorer svarar var för sig. Det borde de rimligen göra för att de ser det från lite olika håll. Föräldern skulle säkert bli glad om det blev en ordentlig belysning av problematiken och vad som ska göras åt det.

Läs mer