Änglar som stoppats

Smyckningarna av rondeller i och kring Katrineholm löper för närvarande inte riktigt bra just nu. Den 30 oktober skrev jag ett inlägg under rubriken “Vråkruka eller…?. Det handlade då om utsmyckningen av rondellen vid nya genomfarten vid Glysas grav. Jag siade om att utsmyckningen skulle vara klar till 2-års jubiléet av invigningen. Det kan man ju hoppas på ännu.
Men när man läser dagens nyhetsartikel i Katrineholms-Kuriren så är det lätt att tro att det dröjer ytterligare. För i nyhetsartikeln står det att det Änglaspel som skulle resas i korsningen 55/56 i rondellen vid Biltema inte får resas – åtminstone inte nu.
Trafikverket säger nej. Änglaspelet är åtta meter högt och myndigheten bedömer att det har “en negativ inverkan på trafiksäkerheten”.
Och det är väl fritt att göra en sådan bedömning – rätt eller fel. Det här är naturligtvis inget nytt för Trafikverket, som måste ha att ta ställning till många rondeller under bara ett år i vårt avlånga land. För att förhindra den här typen av frågor som kommer upp redan när utsmyckningen är klar borde kanske Trafikverket ha skrivna och klara regler hur en rondell/cirkulationsplats ska se ut för att det ska få finnas en utsmyckning i den. För det kan ju knappast finnas det för då hade problemet inte uppstått.
Kommunen och Trafikverket har i det här aktuella fallet olika syn på om det påverkar trafiksäkerheten negativt.
Det blir länsstyrelsen som får ta ställning till en kommunal överklagan i frågan.

One thought on “Änglar som stoppats

 1. Det FINNS skrivna och klara regler hur en cirkulationsplats skall utformas!
  Problemet uppkommer när kommunens handläggare inte alls bryr sig om detta. De riktlinjer och direktiv som Trafikverket har att följa för statliga vägar, är de som framgår i VGU “Vägar och gators utformning”. Länken heter: http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6892/2012_179_krav_for_vagar_och_gators_utformning.pdf (se sidan 122).
  En kommunal chefstjänsteman borde givetvis granska och sedan agera efter dessa bestämmelser, INNAN han fattar några beslut i frågan.
  En lämplig referens i sammanhanget kan till exempel vara: Henric Nilsson, Trafikverket i Eskilstuna.
  Allt detta har vi från Föreningen Vrå Folket enträget och aktivt försökt att upplysa om sedan lång tid tillbaka, men inte fått något gehör från kommunalt håll. Där är “själv bästa dräng” tydligen.

  Anmäl kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

14 − 8 =