“Kissa i blöjan”

Det är väl inte så konstigt om några på äldreboendet känner sig kränkta om de uppfattat att de skulle kissa i blöjan i stället för att få hjälp med toalettbesök.
Den 26 november skrev Katrineholms-Kuriren om den Lex Sarah-anmälan som gjordes av personalen på äldreboendet i Vingåkers kommun.
I dagens Katrineholms-Kuriren och på kkuriren.se kan vi läsa om den utredning som kommunen gjort om bemötandet på äldreboendet.
Bedömningen i utredningen är att de som bor på äldreboendet inte får den hjälp och det stöd som man kan anse att de har rätt att kräva. Det framkommer att det finns en hel del brister i rutinerna och tydligen fungerar det väldigt olika beroende på vilka som jobbar.
Två anställda har medgivit att de sagt åt boende att de får vänta med toalettbesöket men hävdar att man inte sagt något om att de i stället ska kissa i blöjan.
Och då får man naturligtvis hoppas att så inte är fallet. Det måste ju vara väldigt förnedrande för en människa om den utsätts för detta eller uppfattar det på det viset. Det är tillräckligt illa.
Enligt utredningen ska man också ha undvikit att gå till de äldre under fikarasten. Det låter väldigt konstigt. Fikarasten är säkert på betald arbetstid och då är det nog så att de äldre ska få hjälp direkt om de så påkallar. Man vet ju faktiskt inte hur viktigt det är innan man gått dit och kollat läget.
“Det saknas äkta engagemang hos vissa av medarbetarna för brukarnas behov”, konstaterar utredarna. Och då kan man ju tycka att dessa medarbetare hamnat på fel ställe.
En omorganisation har gjorts och så också omplaceringar. Kommunens socialchef, Dag Wallströmer, har beslutat att göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg med hänvisning till vad utredningen kommit fram till.

Läs mer