Sätt P för den tunga trafiken

Jag har tidigare skrivit om skyltningen för den tunga trafiken på Vingåkersvägen/Oppundavägen i Katrineholm. Lars Ramstedt på samhällsbyggnadsförvaltningen reagerade direkt och såg till att skyltningen kompletterades. Men det innebär fortfarande att den tunga trafiken kan åka Ericsbergsvägen och Vasavägen genom stan.
För att återgå till sträckan Vingåkersvägen/Oppundavägen så hade vi i tisdags en insändare i Katrineholms-Kuriren och på kkuriren.se som tar upp problemen med den tunga trafiken.
Under fyra timmar, mellan kl 12-16 en dag räknade en boende i närheten att det passerade 48 tunga fordon. Där det alltså är förbud mot dessa. Insändarskribenten har undantagit bland annat stadsbussar och sopbilar.
Vad görs nu åt detta?
Det kan ju inte vara meningen att det här ska få fortgå. Det är inte kommunens ansvar att stoppa de tunga fordon som åker där. Det måste vara polisens uppgift att se till att dessa trafikregler efterlevs. Är det någon som har sett att polisen har kontroller för detta på denna vägsträcka? Hur ofta har det skett? Hör gärna av er och berätta.

One thought on “Sätt P för den tunga trafiken

  1. Det är fortfarende tillåtet för tunga fordon att trafikera våra gamla genomfarter i Katrineholm. Förbudet på Vingåkersvägen/Oppundavägen gäller fordon i genomfartstrafik. Fordon som har start- och målpunkt i området är undantagna från förbudet. Vi kommer att kontakta polisen för att få hjälp med övervakningen av de som bryter detta förbud. Som tidigare nämnts har vi kontakter med Trafikverket för att göra skyltningen tydligare. På lite sikt kommer problemet med genomfartstrafiken att minska då regeländringen fått full genomslagskraft hos trafikanterna och ombyggnaden av korsningen Vingpåkersvägen/Mejerigatan genomförts.

    Anmäl kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

17 + tio =