Dra nytta av kunskapen

Bristen på sjukvårdspersonal är stor i hela Sverige, Sörmland är inget undantag. I dagens Katrineholms-Kuriren kan man läsa om två läkare som med flyktingströmmen kommit till Sverige. Här har sjukvården mycket att vinna på om man kan ta tillvara och utveckla deras kompetens. Men det är inte lätt för dessa utbildade människor från andra länder att kunna få börja jobba och därmed på sikt minska de köer som finns inom svensk sjukvård. Nu är det inte bara så att det är landstinget i Sörmland som är trögt. Säkert kan man jobba ännu mer med detta. Men ett stort hinder är naturligtvis bristen på kunskap i svenska språket. Våra kära politiker på riksplanet behöver tänka om. För så länge man inte har fått uppehållstillstånd får man inte läsa på SFI. Med tanke på den tid Migrationsverket tycks behöva för att utreda varje ärende så måste man ompröva beslutet så att man kan börja utbildningen i svenska. Finns det solklara fall där man troligen kommer fram till att de inte får uppehållstillstånd behövs inte språkutbildning sättas in. I andra fall bör det ske. Visar det sedan att ett antal som fått undervisning i svenska språket inte får stanna så är det väl ingen katastrof för den merkostnad utbildningen orsakat. Man vinner mycket mer på att många fler utbildade kan komma in i arbetslivet snabbt, inte minst inom sjukvården. För det är bara att konstatera att det inte är så att det finns en stor kö av dem som bor i Sverige står i kö för att jobba inom sjukvården. I så fall skulle vi inte ha någon större brist på medarbetare inom sjukvården i dag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

tjugo − 1 =