Vakna, landstingspolitiker!

Antalet vårdplatser har minskat i Sörmland. Ständigt hör man om överbeläggningar och människor som inte blir inlagda och får vård även om man skulle kunna tycka att det är akut.
Oavsett vad det är för majoritet i landstinget Sörmland tycks man inte få ordning på vården. Ständigt rapporteras om olika misslyckande. Det är väl möjligen bara politiker och chefstjänstemän inom landstinget som kan tycka att det är skapligt. Jag hoppas att inte ens de tycker så. Men de har fått ansvaret att se till att sörmlänningarna får en bra vård när man behöver.För den underställda personalen sliter och kämpar med näbbar och klor för att försöka göra ett så bra jobb som möjligt för dem som söker vård. Men de räcker inte till för att lösa allt.
I dagens Katrineholms-Kuriren fortsätter vi publicera artiklar om “Sjukvård i kris”. Där läser jag under rubriken”Folkpartiet har gjort en kovändning i vårdplatsfrågan”. 2011 stängdes 57 vårdplatser och Folkpartiet ingick i den majoritet i landstingsfullmäktige som beslutade om neddragningen. Nu medger folkpartisten Thomas af Bjur, som då var sjukvårdslandstingsråd, att det “inte var särskilt lyckat att stänga vårdplatserna”.
Nej, det var ju ingen svår slutsats att dra även för en politiker. Klart det inte var lycka. det var katastrofalt!
Och visst det kan vara besvärligt att få tag i sjuksköterskor som vill jobba i landstinget Sörmland. Man kan fråga sig varför? Kanske är det inte bara lönen det handlar om. Men det är ju viktigt att politikerna inte minskar antalet vårdplatser ytterligare för att man inte har personal. Den frågan måste nog professionen lösa.
Det jag kan vara rädd för är att politikerna tror sig hitta en snillrik lösning att utarma Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och styra den personal som finns till Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett. Det har ju till och från funnits både politiker och chefstjänstemän inom landstinget som velat det tidigare.
Men jag tror att den viktigaste frågan för politikerna i landstinget är att komma överens över partigränserna och inte tänka så mycket partipolitiskt. Vi skattebetalare i Sörmland är förtjänta av att ha politiker som ser till att vi får bästa möjliga vård för minsta möjliga kostnad. Det är inte lätt, det ska erkännas.
Uppmaningen blir: Vakna landstingspolitiker!

Läs mer

Krister Wistbacka reagerar

Krister Wistbacka (FP), ledamot i kultur- och turismnämnden, reagerar i dagens Katrineholms-Kuriren över ett bidrag som Katrineholms Islamiska kulturförening fått i hyresbidrag till sin moské. Beloppet det handlar om är 220 000 kronor.
Wistbacka anser det vara fel och skriver bland annat: “För min del anser jag det rimligt att driften av moskén i Katrineholm finansieras på motsvarande sätt som andra konfessionella lokaler, det vill säga med avgifter, eventuella gåvor etcetera från medlemmarna. Inom Katrineholms kommun finns uppskattningsvis, ett 20-tal gudstjänstlokaler. Att kommunen skulle bedöma att huvudmännen till dessa är berättigade till årliga kommunala bidrag får anses helt orimligt.”
Wistbacka hävdar att majoriteten inte redovisat för honom eller de övriga reservanterna varför man frångått det vanligtvis tillämpade principen att inte bevilja kommunala bidrag till religiösa organisationer.
Sammanträdet var den 17 februari. Vid samma beslutstillfälle beslutades om Särskilt kulturstöd till ytterligare föreningar. Katrineholms Islamiska kulturförening hade ansökt om 230 000 kronor.
I beslutet om bidragen deltog: Cecilia Björk (S), Christoffer Öqvist (M), Krister Wistbacka (FP), Stefan Blomkvist (S),
Solbritt Eriksson (S), Marianne Tronelius (S), Johan Eklöf (M), Gunnel Malm-Bask (V), Kenneth Malm (SD), Robert Bergendorff (S), och Jessica Andersson (FP).
Under överläggningarna yttrade sig Cecilia Björk (S), Kenneth Malm (SD), Krister Wistbacka (FP), Jessica Andersson (FP), Gunnel Malm-Bask(V) och Ami Rooth (MP).
Krister Wistbacka (FP), Jessica Andersson (FP) och Kenneth Malm (SD) reserverade sig mot beslutet att bevilja Katrineholms Islamiska kulturförening bidraget.
Nu är frågan: Kommer beslutet att överklagas?

Läs mer

Är Katrineholm så dåligt?

Visst kan man ha synpunkter på hur bra eller dålig en kommun är att bo i. I det här fallet gäller det Katrineholm. Just nu har det blivit aktuellt efter en ny undersökning som Svenskt kvalitetsindex, SKI, publicerat efter att ha intervjuat knappt 24 000 personer i hela landet.
I undersökningen ställdes två frågor: “Skulle du rekommendera någon att flytta till din kommun? och “hur nöjd är du med den kommunala service som din kommun erbjuder?”
67 katrineholmare har svarat och då måste man också ta resultatet med en mycket stor nypa salt. Det måste vara ganska långt i från det man brukar kalla statistiskt säkerställt.
Sju av tio skulle rekommendera folk att flytta till Katrineholms kommun, men det ger endast plats 181 av 189 kommuner. Andelen som rekommenderar flytt till Katrineholm har gått ner från 77 till 70 procent. Och var antalet svarande lika få då som denna gång så var osäkerheten lika stor då.
När det gäller kommunal service så är resultatet betydligt bättre. Katrineholm är två i länet, bara Gnesta som är bättre. Snittbetyget har ökat från 57,2 till 65,6 på en 100-gradig skala. Även om det är positivare svar så är det ju bara att konstatera att det är för få som svarat för att dra några större växlar av resultatet.
Jag tycker att Katrineholm är en mycket trivsam kommun att bo i. Jag har bott här i snart 40 år och jag ångrar inte flytten hit. Kommunen har utvecklats och jag rekommenderar människor starkt att flytta hit. Visst man måste ha jobb och det finns inte hur många som helst i Katrineholm. Men med kommunens strategiska läge så är pendlingsmöjligheterna goda. Därför är det viktigt att kommunikationerna fungerar på bästa sätt och att inte SJ måste åka så fort så att tågen inte hinner stanna i Katrineholm eller att avgångarna blir så få. Det är bland de större hoten. Bra bostäder och fungerande skolor är naturligtvis viktiga ingredienser. Och barnen kan växa upp i en lugn och harmonisk miljö. Och jag tror också att det är en god bostadsort för pensionärer.
Och vilken fantastisk natur vi har i Katrineholm och många olika möjligheter till att utöva sina fritidsintressen. Naturligtvis kan vi inte jämföras med exempelvis Stockholm eller andra större städer.
Var stolt över din kommun! Kommunen blir inte bättre än vi all som bor här gör den till. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt och påverkar så att Katrineholms kommun blir en ännu attraktivare bostadsort.
Om det är så mycket bättre att bo på något annat ställe så kanske man ska fundera på att flytta dit. Jag skulle flytta om jag inte trivdes.
Det har blivit mycket diskussion bland annat på Facebook och en av dem som reagerat är Cissi Brunosson som är väldigt positivt inställd till Katrineholm. Hon intervjuades på nyhetssändningen på kkuriren.se och sa bland annat “man har ett eget ansvar om man inte trivs”.
Klart att man ska se realistiskt på det men om man i stället fokuserar på det positiva i stället för det negativa, det positiva överväger definitivt, så blir det så mycket roligare för var och en och för oss alla tillsammans.

Läs mer

En egendomlig historia

Väldigt många reagerade över förra veckans artiklar om en anställd på Socialpsykiatrin i Nyköping som blev varslad om att hennes vikariat inte skulle förlängas. Orsak? Hon hade berättat för sin chef att hon hade adhd. Och då hade hon redan jobbat två och ett halvt år.
Dagen efter att hon berättat det ringde chefen och sa att hon var uppsagd.
Bland annat hävdades att ordinarie personal kommit tillbaka och därför upphörde vikariatet. Men den anställde såväl som hennes arbetskamrater reagerade och sa att det inte stämde.
Den anställda anmälde fallet till Diskrimineringsombudsmannen.
Dagen efter att den anställda berättat om uppsägningen i Södermanlands Nyheter erbjöds hon en tillsvidareanställning av Nyköpings kommun. Hon får dock inte vara kvar på Socialpsykiatrins boendestöd.
Kommunen bedömer nu helt plötsligt att den anställda har en kompetens som kommunen behöver, men på ett annat ställe än där hon jobbade tidigare. Kommunen bedömer att de behöver ha hennes kompetens inom personlig assistans.
Det här väckte en hel del kommentarer på Katrineholms-Kurirens Facebooksida, där de flesta var upprörda över hur den anställda behandlats. Ännu fler reagerade på SN:s Facebooksida.
Bland kommentarer märks bland annat: “Otroligt att det kan hända 2015″, Urdåligt av chefen. Bra att hon har stöd av kollegorna” och “Usch, tror inte det är sant”.
Det känns ju väldigt egendomligt om det har fungerat i 2,5 år och helt plötsligt när personen berättar att hon har adhd så förändras allt. Kan det ha funnits andra saker bakom som det egentligen handlar om och att chefen har inte tagit tag i problemet tidigare?
Den anställde har ännu inte tackat ja till anställningen. Flera möten kommer att hållas.

Läs mer

Insett lite för sent

Man kan bli förundrad för mindre. Men när man läser i Katrineholms-Kuriren i tisdagstidningen så börjar man undra om Trafikverket har planerat några rondeller och vägar tidigare eller om rondellen vid Glysagrav vid utfarten av Katrineholm mot Nyköping var första jobbet.
Erik Hybinette, trafikingenjör vid trafikverket säger: “Vi har insett att utformningen inte är bra, och att vi måste styra upp det på något sätt.
Goddag yxskaft, eller? Trafikverket som är specialister på att utforma trafikplatser gör en sådan miss. Visst att göra fel är mänskligt, men erkänn då och gör en ordentlig pudel.
Rondellen är bevisligen farlig. Det har hänt ett antal olyckor och incidenter där. Hade Trafikverket skött sig och sett till att rondellen inte skulle bli en trafikfara så hade det heller inte varit något bekymmer med att ha en ljussatt konst i rondellen – precis som Cecilia Björk (S), ordförande i kultur- och turismnämnden i Katrineholm önskat.
Men då hade ändå säkert Trafikverket hittat något i väglagen och i tillämpningsreglerna som stoppat dem. Och tillämpningsreglerna är väl Trafikverket själva som fastställer, eller hur?
Det är inte konstigt att förbifarten blev betydligt billigare än beräknat när inte Trafikverket gjort det på bästa sett. Vem eller vilka på Trafikverket tar ansvar för detta? Vilken klantighet Trafikverket!
Nu blir det ingen Vråkruka eller ljuskonst i rondellen.

Läs mer

Katrineholm i topp

I en del undersökningar så hamnar Katrineholm långt ner i statistiken och i andra betydligt bättre. I en färsk undersökning om hjärtsjukvården ligger Kullbergska sjukhuset i Katrineholm i topp. Fantastiskt!
Organisationen Swedehearts mäter kvalitetsindex. Det är ett mått som anger hur bra vården är på alla svenska sjukhus som tar emot patienter med hjärtinfarkt. Mätningarna började göras för elva år sedan.
Kullbergska sjukhuset toppar den senaste mätningen tillsammans med Danderyds sjukhus. De båda sjukhusen får 8,5 poäng, där elva är det ultimata. Nyköpings lasarett får 7,5 poäng och Mälarsjukhuset i Eskilstuna 6,5 poäng.
Medeltalet för undersökningen som avser 2014 är 5,7 poäng. Det är naturligtvis mycket glädjande att alla länets sjukhus ligger bra till. Som boende i västra Sörmland gläds man ju extra åt att Kullbergska sjukhuset toppar statistiken.Och naturligtvis en jättestor eloge till alla som jobbar med denna så livsavgörande insats. Ni är bäst – sträck på er!

Läs mer

Otroligt! Vem har bestämt detta?

Stefan Demert skrev 1971 “Till SJ”. Den började så här som en del lite äldre säkert känner igen:”SJ, SJ gamle vän. Festligt att du lever än. Men du ser rätt krasslig ut, snart hörs ditt sista tut”
Det var en protest mot SJ:s nedläggningar av järnvägar i Sverige. Trubaduren Demert skrev texten på melodin till den amerikanska folkmusikern Elizabeth Cottens Freight Train.
På något sätt är den ju aktuell ännu i dag. Nu kanske SJ inte lägger ner så många järnvägar (de styr ju inte över dem längre) utan däremot är de väl att betrakta som mästare att ställa in tåg.
Nyligen kunde vi läsa att pendlarföreningen sågar SJ:s förseningsstatistik. Det är ju inget nytt. Riksrevisionen har ju kritiserat SJ för deras punktlighet, eller snarare brist på punktlighet.
Jag skrev i bloggen den 28 januari i fjol om detta. Då skrev jag om att man i Schweiz har problem för att för många vill åka tåg. Och skälet till det är att tågen kommer i tid. Ja, det är ju inte SJ:s problem. Problemet är tvärtom. Man räknar inte med alla de tåg man ställer in för att de inte kan gå i tid. Därmed friserar man siffrorna. Konstigt att stora starka politiker inte kan slå näven i bordet och se till att det blir ordning och reda. De kan börja att åka på kurs till Schweiz och ta med sig någon välbetald direktör för SJ (har den dessutom en ordentlig fallskärm gör det inget).
Åter till pendlarföreningen som menar att SJ:s statistik är en skönmålning av verkligheten. Deras statistik stämmer inte med SJ:s. Nej, tacka tusen för det för pendlarföreningen har knappast räknat bort de tåg som försämrar statistiken. SJ räknar inte med förseningar som är mindre än sex minuter. Otroligt! Vem har bestämt detta? Har den personen kvar jobbet?
Och så läser jag att SJ har som mål att alla tåglinjer år 2020 ska ha 95 procents punktlighet. Det kommer naturligtvis SJ att klara om man har samma beräkningsgrunder då som nu.
Och Stefan Demert kan få rätt: “snart hörs ditt sista tut”

Läs mer

Storebror ser dig!

“Kameror gör att nattillsynen kan skötas på distans” kunde vi läsa i Katrineholms-Kuriren i lördags. Någon som blev förskräckt? Jo, jag kan tänka mig det. Om inte, så är det kanske dags att tänka till. Både vi som kan bli föremål för denna bevakning samt de politiker och tjänstemän som ska fatta beslut.
Att tekniken gör landvinningar är helt okay, men det handlar om var och hur den används. Nu har tekniken testats inom äldreomsorgen i Katrineholms kommun. Och det har varit frivilligt. Har inte brukarna velat det så har det inte gjorts. Fattas bara.
Och det var blandad syn bland försökskaninerna. Att det går att sätta upp en diod som lyser när kameran är på måste vara bland det enklaste. Men var är den personliga integriteten.
Vän av ordning säger förstås att man behöver inte ställa upp på detta. Nej, just nu är det så. Men kommer det alltid att vara så? Kan politikerna bekräfta att man alltid kommer att ha valet som brukare? Det kan säkert bli så att om man inte vill ha det så slipper man men får då betala avgift för det. Och blir det sänkt avgift för dem som vill bli övervakade via kameran?
Att det genomförts på flera orter, exempelvis i Västerås, behöver inte vara ett tecken på att det är bra.
Enligt Mats Fhinn, utredare på vård- och omsorgsförvaltningen, handlar det inte om att spara pengar. Det handlar att omfördela resurser då de äldre blir fler. Det var en fin omskrivning.
Men självfallet är det så att det är en besparing för om de äldre blir fler så stiger kostnaderna och för att minska dem så tar man till kameraövervakningen i stället för att personal åker ut till brukaren.
Enligt Ulrica Truedsson (S), ordförande i vård och omsorgsnämnden, ska man ta ställning i budgeten för 2016 om projektet ska genomföras i större skala.
“Det är inte något som passar alla utan det bedöms från brukare till brukare om det är en lämplig insats, förklarar hon i artikeln.
Vem bestämmer om lämpligheten, du eller politikerna? Om politikerna fattar beslutet så blir det upp till tjänstemännen att avgöra vilka brukare som är lämpliga att kameraövervaka, eller hur?

Läs mer

Det andas framtidstro i KFV

I dag var Morgonsoffan, årets första, förlagd till den underbart vackra Hjälmaregården i Läppe. Mängder av företagare, som vanligt på Morgonsoffan i KFV-regionen, fanns på plats. Min allmänna uppfattning och den känsla man får när man träffar dem är att företagarna i KFV-regionen andas framtidstro.
Det händer mycket inom regionen just nu med bland annat byggandet av nya bostäder och det ger ju också företagarna en extra injektion då fler får möjlighet att flytta hit. Det innebär att man kan få fler som utnyttjar företagets tjänster och det är lättare att rekrytera nya medarbetare om det finns bra bostäder att välja på.
Julia Rosqvist håller som vanligt ihop det hela på ett strålande sätt.
Arrangörer är: KFV-kommunerna, Företagarna, Katrineholms-Kuriren, KFV Marknadsföring, Näringslivscentrum, regionförbundet Sörmland, Sörmlands sparbank, västra Sörmlands näringsliv.

Hans Bohman, ordförande i Västra Sörmlands näringsliv och marknadschef på Bodycote AB och Susanne Staf, vice ordförande för Företagarna KFV och vd på Ydewalls AB var de första gästerna i soffan. Deras berättande stärkte just det positiva som pågår inom KFV och att de båda föreningarna nu jobbar tillsammans. Det kommer att förstärka företagandet ytterligare i Katrineholm, Vingåker och Flen.
Som lite grädde på moset fick vi träffa Hans Bohmans greyhoundhundar. Snacka om snabba jyckar. En av dem blev SM-tvåa.

Vingåker kommuns bredbandssamordnare Regina Westas berättade om kommunens bredbandssatsning. Och visst blir man imponerad. Här har kommunen ställt krav att alla kommuninnevånare, oavsett var man bor i kommunen ska ha samma fasta kostnad för fiberdragningen. Ett strålande initiativ tycker jag och därmed markerar man också att man vill ha en levande landsbygd.

Daniel Eriksson och Marie Sandberg tog också plats i soffan. Daniel Eriksson driver DE hälsa och han är ansvarig för KK:s träningsgrupp inför KK-Joggen i augusti.
Marie Sandberg är elitmotionär om bland annat Iron-man, där man ska simma cirka fyra kilometer, cykla 18 mil och springa drygt 42 kilometer, direkt efter varandra samma dag. Man blir bara trött att höra. Hur trött blir man inte av en sådan fantastisk prestation. Imponerad är nog ett för svagt uttryck.
Daniel och Marie förde ett bra samtal om motion och träning.
Nästa Morgonsoffa är i Flen den 6 mars.

Läs mer

Hit ska du flytta

Ja, nu vet alla vart man ska flytta om man vill bo i en kransort i Katrineholms kommun. I dagens Katrineholms-Kuriren kan man läsa rubriken “Stambana, E4 och flygplats gav Strångsjö”. Artikeln handlar om Strångsjöbon Ola Johansson inför hans 80-årsdag i morgon, fredag.
KK-journalisten Kristina Rönnqvist intervjuade honom inför bemärkelsedagen. Ola Johansson har jobbar på flera olika ställen med olika bostadsorter i sitt yrkesliv. Han säger i intervjun:
“När jag hoppade av allt, ville jag bo nära stambanan, E¤ och en flygplats. Det var då vi hittade vårt hem i Strångsjö.”
Själv bor jag också i Strångsjö och förstår hans val. Kan tycka att det är lite konstigt att inte ännu fler hittar Strångsjö som boplats. Bekvämt avstånd till Katrineholm och inte är det långt heller till Norrköping. Och en fantastisk miljö att bo i, oavsett om man är yngre eller äldre, om man har barn eller inte. Barnen får en fin och lugn uppväxt i Strångsjö med skolan i samhället.
Jag tror att många fler så småningom kommer att upptäcka Strångsjö, inte minst Norrköpingsbor. I Strångsjö får man ett betydligt billigare boende än både i Katrineholm och Norrköping.
Och jag tror att många, bland annat Norrköpingsbor, skulle uppfatta Katrineholms kommun som en bra kommun att bo och leva i med närhet till Stockholm, Norrköping, Linköping, Nyköping, Eskilstuna, Örebro och Västerås och flygplatser nära, Nyköping, Norrköping, Linköping och Örebro. Och Katrineholm är en stad som växer, företagsklimatet har förbättrats och det byggs dessutom mycket nytt.

Läs mer